Yhdistys

LÄNSI-HOLLOLAN KYLÄYHDISTYS

Länsi-Hollolan kyläyhdistys on perustettu 31.1.2002. Sitä ennen paikkakunnalla oli rekisteröimätön kylätoimikunta.
Kyläyhdistys toimii Hatsinan, Järventaustan, Kastarin, Pinnolan, Sairakkalan, Tenhelän, Toivolan ja Vihatun kylien alueella. Sen jäseniksi voivat liittyä kaikki näiden kylien asukkaat.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta. Yhdistys toimii kylän edunvalvojana. Se pyrkii myös edistämään kylän asukkaiden yleisiä ja yhteisiä toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Kyläyhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa, tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Tiedotuksen lisääminen ja tehostaminen on yksi kyläyhdistyksen tehtävistä ja tavoitteista; samoin kylän eri yhdistysten yhteistyön edistäminen.

Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa hallituksena kylätoimikunta.

KYLÄYHDISTYKSEN TOIMIA VUOSIEN VARRELTA

– pikavuoropysäkki Sairakkalaan v. 2000
– vuonna 2002 Länsi-Hollolan kyläsuunnitelma
– paikallishistoriaa koottiin Länsi-Hollolan kyläkirjaksi, joka julkistettiin marraskuussa 2002
– kylän syysjuhlia on järjestetty paikallisten yhdistysten yhteistyönä vuodesta 2002 alkaen
–  tammikuussa 2003 järjestettiin keskustelutilaisuus, joka johti vesihuollon toiminta-alueen perustamiseen Länsi-Hollolaan syyskuussa 2003
–  palveluesite syksyllä 2003
–  kotisivut keväällä 2004
–  Kylä – kyllä! -projektiin osallistuttiin kesällä 2005
– Harjun helmassa – Länsi-Hollolan maankäyttösuunnitelma valmistui syksyllä 2005 projektin tuloksena
– tonttiluetteloon kerättiin myytävät tontit, jotka löytyivät projektin aikana; luettelo on esillä kylän kotisivuilla ja sitä on jaettu mm. Raksa – messuilla Lahdessa
– paikannimien kerääminen aloitettiin vuonna 2005 ja materiaalista tehty kirja Sulenko, Uikura ja Ävinä julkaistiin 5.12.2009
– kyläkalenteri 2008, 2009, 2011 ja 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 kalenteri valmistuu lokakuun lopulla 2016, kahdessa viimeisimmässä sekä ensi vuoden kalenterissa on kuvituksena  paikannimistökirjaan perustuvan valokuvakilpailun parhaita kuvia
– kyläsuunnitelmaa päivitettiin vuoden 2007 aikana
– uusi kyläsuunnitelma tehtiin taulukkomuotoon lokakuussa 2007

– lintutornin pystytys Sairakkalan järven rantaan  2013   ja uudelleen 2018

– nimikylttien pystytys Länsi-Hollolan kylien rajoille 2015

– laavun pystytys Sairakkalanjärven rantaan 2019

Nimistönkeräysryhmä Toivolan nuorisoseurantalolla

KYLÄTOIMIKUNTA 2019

Kari Sulonen, Olli Kaikkonen, Sirpa Laitinen, Jari Brunou, Antero Huuskonen, Jari Rönkkö, Heikki Sihvola

Yhteystiedot:

Kari Sulonen, puh. 0400 499 381, kari.sulonen@phnet.fi